Firlej-Miosz 28 stycznia 2017 r. MIłosz Firlej – organista poznańskiego kościoła pw. Świętego Marcina – obchodził srebrny jubileusz pracy. Jubilat urodził się w roku 1973 w Sulechowie w rodzinie, która ma swoje korzenie w Imperium Romanowych i w Cesarstwie Hohenzollernów, co rzutowało na jego późniejszą wrażliwość ekumeniczną. Lata przedszkolne i nauki w szkole podstawowej spędził po części w Sulechowie oraz Poznaniu.

Czytaj więcej...

Kalemba Stanislaw

11. września 2016 r. minęło 60 lat pracy organisty Stanisława Kalemby. 10 lat temu został odznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego medalem Optime Merito Archidiocensis Posnaniensis, a adresie okolicznościowym napisano: „ W duchu wdzięczności za wierną służbę Kościołowi, zwłaszcza za ofiarną pracę katechetyczną i wielką troskę o muzykę kościelną oraz dziękując za świadectwo żywej wiary złączone z przykładnym z życiem rodzinnym”.

Czytaj więcej...