Ks. dr Mariusz Białkowski został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Poznańskiej w 1997 roku. W latach 2001 – 2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, pod kierownictwem którego zaprezentował pracę Il significato della lettera „m” nel codice Einsiedeln 121 uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Mediocriter w średniowiecznych kodeksach tradycji sanktgalleńskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku.

Czytaj więcej...

Rajmund Pietrzak urodził się w 1965 roku  w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął nauką gry na wiolonczeli w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej nr 2 w Poznaniu i w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu: na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury - kompozycję (1985-1990) u prof. Andrzeja Koszewskiego oraz na Wydziale Instrumentalnym - grę na wiolonczeli (1984-1989) u Eugeniusza Zboralskiego. Ponadto kształcił się w zakresie gry organowej u Jerzego Polackiego w Studium Muzyczno-Liturgicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1987-1990), zdobywając również dyplom w tym zakresie w Szkole Muzycznej II-go stopnia w Poznaniu w 1990 roku. Brał udział w licznych kursach z zakresu improwizacji organowej, która - poza kompozycją - jest jego ulubionym środkiem wypowiedzi muzycznej.

Czytaj więcej...