ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Poznańskiej w 1997 roku. W latach 2001 – 2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, pod kierownictwem którego zaprezentował pracę Il significato della lettera „m” nel codice Einsiedeln 121 uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się w 2008 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2018 r. 

Czytaj więcej...

Rajmund Pietrzak urodził się w 1965 roku  w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął nauką gry na wiolonczeli w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej nr 2 w Poznaniu i w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu: na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury - kompozycję (1985-1990) u prof. Andrzeja Koszewskiego oraz na Wydziale Instrumentalnym - grę na wiolonczeli (1984-1989) u Eugeniusza Zboralskiego. Ponadto kształcił się w zakresie gry organowej u Jerzego Polackiego w Studium Muzyczno-Liturgicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1987-1990), zdobywając również dyplom w tym zakresie w Szkole Muzycznej II-go stopnia w Poznaniu w 1990 roku. Brał udział w licznych kursach z zakresu improwizacji organowej, która - poza kompozycją - jest jego ulubionym środkiem wypowiedzi muzycznej.

Czytaj więcej...